Kas yra kosmetikos gaminių notifikavimas?

Kosmetikos gaminių notifikavimas – tai būtinos informacijos apie kosmetikos gaminį pateikimas per pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (CPNP - Cosmetic Products Notification Portal). CPNP yra bendra, specialiai sukurta internetinė Europos Sąjungos sistema, kuria naudojasi kosmetikos produktų gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kontroliuojančios įstaigos ir organizacijos. Kosmetikos gaminiu vadinama medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims arba dantims ar burnos ertmės gleivinei valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti, išsaugoti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus.

Ar tikrai visus kosmetikos produktus privaloma notifikuoti?

Taip, kosmetikos produktų notifikavimas yra privalomas visiems kosmetikos gaminiams, skirtiems vartoti arba naudoti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teritorijoje. Šią prievolę numato 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

Kokia informacija pateikiama per CPNP?

Pateikiamos informacijos apimtis priklauso nuo to, ar kosmetikos produktą notifikuoja atsakingas asmuo ar platintojas. Bendrai pateikiama informacija apie kosmetikos gaminio kategoriją ir jo pavadinimą, platintojo ir/ar atsakingo asmens pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas. Atsakingi asmenys papildomai pateikia informaciją apie kosmetikos produkto sudėtį (nanomedžiagas, kancerogenines, mutagenines arba toksiškai veikiančias reprodukciją medžiagas (CMR) , pagrindinę formulę), jo etiketes ir pakuotes.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kosmetikos gaminio notifikavimas CPNP sistemoje nereiškia, kad jis visiškai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių išvardintus reikalavimus.

Kaip užtikrinamas informacijos apie notifikuotą kosmetikos gaminį konfidencialumas?

Suprantama, kad notifikavimo metu pateikta informacija gali sudaryti komercinę paslaptį, todėl informacijos apsaugos užtikrinimui CPNP naudojamos šiuolaikinės techninės bei organizacinės priemonės. Informacijos pasiekiamumas CPNP vartotojams ribojamas pagal atskiroms grupėms priskirtas teises. Visa informacija apie notifikuotą produktą yra prieinama tik notifikavimą atlikusiam asmeniui arba asmenims, kuriems jis suteikė tokias teises bei apsinuodijimų kontrolės centrams. Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms informacija apie pagrindinę kosmetikos gaminio formulę yra neprieinama, o kitą informaciją iš CPNP jos gali naudoti tik rinkos priežiūros ir analizės, informacijos apie vartotojus rinkimo tikslais.

Norite notifikuoti savo kosmetikos gaminį?

Notifikuosime Jūsų kosmetikos gaminį CPNP sistemoje atsakingo asmens arba platintojo vardu. Jums nereikės patiems gilintis į notifikavimo tvarką, CPNP veikimo specifiką. Tereikia patogiu Jums būdu pateikti mums informaciją apie savo kosmetikos produktą, visą likusį darbą atliksime mes. Kreipkitės, mes atsakysime į Jūsų klausimus.