Platintojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo komercinę veiklą ir tiekia bet kokios Europos Sąjungos šalies rinkai kosmetikos gaminį, skirtą platinti, naudoti arba vartoti šioje šalyje. Jei platintojas paruošia bet kuriuos produkto etiketės dalies vertimą tam, kad ji atitiktų nacionalinės teisės aktus, jis privalo tinkamai notifikuoti kosmetikos gaminį CPNP sistemoje.

Ši prievolė bei kosmetikos produkto notifikavimui keliami reikalavimai apibrėžiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai platintojas pateikia rinkai produktą savo vardu ar su prekės ženklu arba rinkai jau pateiktą gaminį pakeičia taip, kad gali būti paveikta taikomų reikalavimų atitiktis, jis tampa atsakingu asmeniu. Informaciją apie kosmetikos gaminių notifikavimą atsakingo asmens vardu galite rasti čia.

 

Mes siūlome atlikti Jūsų platinamo kosmetikos gaminio notifikavimą CPNP sistemoje.

 

Sėkmingam kosmetikos gaminio notifikavimui reikalinga informacija:

  • kosmetikos gaminio kategorija ir jo pavadinimai valstybėje, iš kurios jis gautas bei valstybėje, kurioje jis tiekiamas;
  • valstybė, į kurios rinką tiekiamas kosmetikos gaminys;
  • platintojo vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas;
  • atsakingo asmens vardas ir pavardė bei adresas, kur galima susipažinti su gaminio informacijos byla;