Taip, visi kosmetikos gaminiai, kurie bus pateikti rinkai Europos Sąjungoje, turi būti įregistruoti CPNP iki pateikimo šiai rinkai.

Apie naują gaminį privalote pranešti prieš pateikdami jį rinkai. Reglamente (EB) Nr. 1223/2009 nenurodytas konkretus momentas, tik nurodyta, kad apie gaminį reikia pranešti "prieš pateikiant jį rinkai".

Jei jūsų gaminyje yra nanomedžiagų, privalote apie jį pranešti prieš 6 mėnesius iki gaminio pateikimo ES rinkai.

Tai kosmetikos gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti, pateikimas rinkai pirmą kartą (vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo).

Privalote registruoti kosmetikos gaminius CPNP tik tuo atveju, jei platinate kosmetikos gaminius, kurie jau buvo pateikti rinkai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir išverčiate etiketės dalį (kad ji atitiktų nacionalinių teisės aktų reikalavimus).

Pavyzdys:

1. Lietuvoje platinate gaminius, kuriuos perkate iš gamintojo Prancūzijoje. Gaminių ženklinimo informacija (etiketės) surašyta prancūzų, ispanų ir italų kalbomis. Privalote išversti ženklinimo informaciją į lietuvių kalbą. Taip pat privalote notifikuoti gaminius per CPNP kaip platintojas.

2. Lietuvoje platinate gaminius, kuriuos perkate iš gamintojo Prancūzijoje. Gaminių ženklinimo informacija (etiketės) surašyta estų, latvių ir lietuvių kalbomis. Papildomai notifikuoti gaminių nereikia.

Taip. Jei importuojate gaminius iš trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos šalies), esate atsakingas asmuo. Privalote įregistruoti kosmetikos gaminius CPNP atsakingo asmens vardu.

Taip. Kiekvienas importuotojas laikomas atsakingu asmeniu, kiekvienas privalo įregistruoti tiekiamus kosmetikos gaminius CPNP.

Pavyzdys:

Įmonė „A“ iš Ispanijos ir įmonė „B“ iš Lietuvos importuoja tą patį gaminį iš Pietų Korėjos. Jūsų įmonė „C“ iš Lietuvos planuoja importuoti tą patį kosmetikos gaminį. Visos 3 įmonės privalo notifikuoti tą patį kosmetikos gaminį kaip atsakingi asmenys, nepriklausomai viena nuo kitos.

Taip, privalote notifikuoti kosmetikos gaminius. Pagal Reglamente (EB) Nr. 1223/2009 pateiktus apibrėžimus, jūs tiekiate kosmetikos gaminius rinkai, nes naudojate juos vykdydami komercinę veiklą (nesvarbu, už atlygį ar be jo).

Ne. Įregistravus kosmetikos gaminį CPNP, papildomas pranešimas nacionaliniu lygmeniu Europos Sąjungoje nereikalingas.

CPNP pranešimai lieka sistemoje, jų negalima ištrinti. CPNP reikia pažymėti, kad gaminys nebegaminamas arba nurodyti platinimo pabaigos datą.

Tokiu atveju CPNP registruojamas vienas kosmetikos gaminys, nepriklausomai nuo pakuotės dydžių įvairovės.

Jei visi gaminio atspalviai visiškai atitinka pranešime nurodytą informaciją (vienoda kosmetikos gaminių sudėtis, išskyrus dažiklius), CPNP registruojamas vienas gaminys su skirtingais atspalviais. Tokiu atveju taikomas tik vienas apribojimas: atspalviams skirtas laukelis talpina 1000 simbolių. Jei atspalvių labai daug, tenka notifikuoti du arba tris atskirus gaminius su tokiu pačiu pavadinimu.

Ne. Atsakingas asmuo privalo pateikti tik autentišką gaminio etiketę, kai gaminys pirmą kartą pateikiamas rinkai. Papildomas etiketes pateikti galite, bet tai nėra privaloma.

Ne. Dantų šepetėliai, makiažo šepetėliai ir teptukai ir t.t. nėra kosmetikos gaminiai, todėl CPNP neregistruojami. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kosmetikos gaminiu impregnuotos priemonės (pvz. drėgnos servetėlės) priskiriamos prie kosmetikos gaminių ir turi būti registruojamos CPNP.